Barnprodukter

Skötbord, barnvagnar och barnstolar är exempel på några av alla produkter som säljs för skötsel och omhändertagande av småbarn. Många av dessa produkter faller under lagstiftningen för produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451).

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Ytterligare exempel på produkter inom området barnprodukter är småbarnssängar, grindar, höga barnstolar, barnbestick, nappflaskor, lära gåstolar, barnkläder, textila produkter i barnets sovmiljö, osv.

För många av dessa produkter har specifika standarder tagits fram på EU-nivå för att omhänderta risker som kan finnas med dessa.

Via Svenska Institutet för standarder (SIS) kan du hitta vilka gällande standarder som finns på barnproduktområdet. Inom standardiseringen i Sverige är det olika tekniska kommittéerna som hanterar barnprodukter, läs mer på deras sidor:

SIS TK 404 Barnartiklar, på SIS webbplats

SIS TK 160 Textil, på SIS webbplats

SIS TK 391 Möbler, på SIS webbplats

Produktsäkerhet

För att säkerställa att du som tillverkare, importör eller distributör har koll på att din produkt är säker att använda är det viktigt att du är uppdaterad på vilken lagstiftning som dina produkter omfattas av och att du ställer krav på tillverkningen.

Sammanfattning av grundläggande krav för dig som säljer barnartiklar

Läs mer om generella regler för produktsäkerhet 

Det finns inte specifika säkerhetsstandarder framtagna för alla produkter, men du kan kontrollera de säkerhetsrisker som finns genom att använda säkerhetskraven i befintliga standarder. För stöd och hjälp med riskvärdering och provning finns testlaboratorium, andra konsulter och branschorganisationer som kan vägleda inom området.

Riskvärdering

Varje gång du planerar att placera en produkt på marknaden ska du försäkra dig om att den är säker för användaren. Om din produkt är helt ny på marknaden eller om det saknas en standard för din produkt är det extra viktigt att du gör en riskvärdering. Riskvärderingen hjälper dig kontrollera att du tänkt igenom de risker som kan uppkomma och på så sätt förebygga att produkter med fel och brister når konsumentledet. I samband med riskvärderingen kan du även undersöka om det finns en befintlig standard som har säkerhetskrav som kan fånga upp risker med din produkt. Produktsäkerhetslagen (2004:451) pekar på att varor som näringsidkare tillhandahåller ska vara säkra (7§).

Internationella guider i barnsäkerhet

Det finns internationella guider som är fria att ladda ner från internet och som ger dig stöd i din riskvärdering av säkerhetsaspekter och barnsäkerhet för varje produkt/modell du avser att sälja. I bilagan Annex A till ISO IEC Guide 50 2014(E) finns praktiska exempel på hur en riskvärdering kan genomföras:

Safety aspects - Guidelines for child safety in standards and other specifications, pdf på BSI:s webbplats

Inköpsguiden

Inom standardiseringen i Sverige i SIS TK 404 Barnartiklar har det arbetats fram en teknisk rapport som stöd till SIS-TR 45:2014 Inköpsguide som sammanfattar säkerhetskraven på många baby- och barnartiklar, möbler avsedda för barn och personlig skyddsutrustning. Guiden ger råd om vad du som inköpare, återförsäljare, tillverkare etc. av produkter för små barn ska tänka på. Den ger en sammanfattning av olika regelverk inom området och ska underlätta den första bedömningen av en produkt.

Länk till SIS-TR 45:2014 på SIS webbplats

Andra viktiga internationella guider som vägleder

En guide som ger grunden för ett systematiskt säkerhetsarbete i ditt företag.
ISO 10377 Consumer product safety —Guidelines for suppliers, på SIS webbplats

En guide som ger grunden för hur återkallelser ska planeras och genomföras i ditt företag.
ISO 10393 Consumer product recall — Guidelines for suppliers, på SIS webbplats

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 1 september 2020