Säkerhet gällande egentillverkade barnprodukter

Om du tillverkar varor för försäljning är du alltid ytterst ansvarig för att produkten är säker. Det gäller oavsett om du säljer i stor skala eller om du tillverkar produkter som en hobbyverksamhet. Några exempel på egentillverkade produkter kan vara leksaker, skallror, napphållare och barnvagnssmycken. Du behöver ha koll på vilken typ av vara du säljer eftersom det kan vara olika lagar och krav på olika typer av varor.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Om du tillverkar varor för försäljning har du alltid det yttersta ansvaret att se till att produkten är säker och inte orsakar skador. Det gäller oavsett om du säljer i stor skala eller om du anser att du bara tillverkar produkter som en hobbyverksamhet. Det finns flera olika lagar och standarder som reglerar säkerhet för leksaker och barnartiklar. Kraven kan vara olika beroende på vilken typ av vara det gäller.

Barnprodukter som klassas som leksaker

Enligt lagen om leksakers säkerhet får en leksak endast tillhandahållas på marknaden om den är säker, CE-märkt, samt att tillverkaren upprättat teknisk dokumentation och en EG-försäkran om överensstämmelse för leksaken. Det innebär också att en leksake ska vara försedd med korrekt varningsmärkning och spårbarhetsmärkning. För att uppfylla lagen krävs att du kan uppvisa att leksaken är säker, vilket görs enklast genom att följa EU:s säkerhetsstandarder.

Mer om leksakers säkerhet och vad som är en leksak 

Säkerhetsstandarder som är gällande inom EU finns på SIS webbplats

Barnprodukter som inte är leksaker

Vad som är säkert för en viss produkt kan vara svårt att veta, men som ett bra stöd finns ofta säkerhetsstandarder framtagna. Om det inte finns en standard behöver tillverkaren göra en mer utförlig riskbedömning av produkten och på annat sätt säkerställa att den är säker.

Mer information om produktsäkerhetslagen

Säkerhetsstandarder som är gällande inom EU finns på SIS webbplats

Exempel på egentillverkade barnprodukter

Skallror är leksaker

Skallror klassas som leksaker och ska uppfylla lagen om leksakers säkerhet. Kända risker med skallror är långa skaft som är farliga att få i strupen och skallror som går sönder och bildar smådelar.

Napphållare klassas som barnartikel

En napphållare klassas som huvudregel som barnartikel och omfattas därför av produktsäkerhetslagen. Till skillnad från varor son klassas som leksaker får barnartiklar inte CE-märkas. För napphållare finns en standard som heter EN 12586.

Exempel på risker att tänka på: stryprisk om napphållaren är för lång. Kvävningsrisk på grund av smådelar som exempelvis pärlor, om den går sönder.

En napphållare kan vara en leksak om den har ett lekvärde. Då ska napphållaren uppfylla både produktsäkerhetslagen och lagen om leksakers säkerhet.

Barnvagnshängen och barnvagnsmycken

För barnvagnshängen och barnvagnsmycken beror lagstiftningen på om produkten är inom eller utom räckhåll för barn.

Inom räckhåll för barn

Produkten är inte avsedd att vara åtkomlig för barn eller hanteras av barn, men produkten kommer att placeras inom räckhåll för barn. Ett exempel är barnvagnsmobiler och mobiler som fästs i vaggor eller spjälsängar. De är inte avsedda för att barnet aktivt ska leka med dem eller avsedda för att vara åtkomliga för barn, men om de är inom räckhåll för barnet i vagnen eller sängen betraktas de därför som en leksak och ska uppfylla kraven i lagen för leksakers säkerhet.

Barnvagnshängen och barnvagnsmycken liknar i sin användning väldigt mycket barnvagnsmobiler. De är inom räckhåll för barn, även om de inte är avsedda att vara åtkomliga för barn. Eftersom produkten kommer att finnas inom räckhåll för barn och det inte kan uteslutas att vårdnadshavare till och med ger utsmyckningen till ett barn för att känna på, så är de att betrakta som leksaker och ska därmed klara kraven i Lagen om leksakers säkerhet.

Utom räckhåll för barn

Utom räckhåll för barn är till exempel barnmobiler som är fastsatta/upphängda i ett tak långt från barnet. Dessa produkter ska inte klassificeras som leksaker och omfattas därför av produktsäkerhetslagen. Tillverkaren måste förse produkten med tydlig information till konsument om att produkten inte ska vara åtkomlig för barn eller hanteras av barn.

Babybäddar

Det finns babyprodukter som används vid samsovning i föräldrarnas säng, i spjälsängen, vaggan eller barnvagnen som går under samlingsnamnen babybädd eller babynerst.

Tanken med en babybädd är att skapa något fint och ombonat till barnet, men det kan också innebära att risker skapas i barnets sovmiljö. Risken beror på konstruktionen, designen och materialet i den hemsydda babybädden.

Mer om säkerhet för babybäddar på sidan Kläder och andra textilier

Vem bär ansvaret?

Du som tillverkar produkten, oavsett om det är som företagare eller hobbyverksamhet, bär alltid ansvar för produktens säkerhet.

Senast granskad 6 februari 2024