Säkerhet gällande egentillverkade babyprodukter

Konsumentverket får många frågor om olika typer av egentillverkade barnprodukter och leksaker. Nedan följer kortfattad information kring aktuellt regelverk.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

Om du tillverkar varor för försäljning har du alltid det yttersta ansvaret att se till att produkten är säker och inte orsakar skador. Det gäller oavsett om du säljer i stor skala eller om du anser att du bara tillverkar produkter som en hobbyverksamhet. 

Babyprodukter som klassas som leksaker

Lagen om leksakers säkerhet säger bland annat att en leksak endast får tillhandahållas på marknaden om den är säker, CE-märkt, samt att tillverkaren upprättat teknisk dokumentation och en EG-försäkran om överensstämmelse för leksaken. Det innebär också att leksakerna ska vara försedda med korrekt varningsmärkning och spårbarhetsmärkning. För att uppfylla lagen krävs att du kan uppvisa att leksaken är säker, vilket görs enklast genom att följa EU:s säkerhetsstandarder.

Mer om leksakers säkerhet och vad som är en leksak 

Säkerhetsstandarder som är gällande inom EU finns på SIS webbplats

Andra babyprodukter som inte är leksaker

Produktsäkerhetslagen säger att produkter som säljs till konsumenter ska vara säkra. Vad som är säkert för en viss produkt kan vara svårt att veta, men som ett bra stöd finns ofta säkerhetsstandarder framtagna. Om det inte finns en standard framtagen behöver tillverkaren göra en mer utförlig riskbedömning av produkten och på annat sätt säkerställa att produkten är säker.

Mer information om produktsäkerhetslagen

Säkerhetsstandarder som är gällande inom EU finns på SIS webbplats

Exempel på egentillverkade produkter

Skallror

Skallror är leksaker och ska uppfylla lagen om leksakers säkerhet. Kända risker med skallror är långa skaft som är farliga att få i strupen och skallror som går i sönder och bildar smådelar.

Napphållare

En napphållare är som huvudregel en barnartikel och omfattas av produktsäkerhetslagen. Barnartiklar får inte CE-märkas. För napphållare finns en standard som heter EN 12586.

Exempel på risker att tänka på: stryprisk om napphållaren är för lång. Kvävningsrisk på grund av smådelar som exempelvis pärlor, om den går i sönder.

En napphållare kan vara en leksak om den har ett lekvärde. Då ska napphållaren uppfylla både produktsäkerhetslagen och lagen om leksakers säkerhet.

Barnvagnshängen och barnvagnsmycken

När det gäller denna typ av produkter är frågan "Är produkten inom eller utom räckhåll för barn” mycket viktig att besvara, eftersom svaret avgör vilken lagstiftning produkten lyder under.

Inom räckhåll för barn

Produkten är inte avsedd att vara åtkomlig för barn eller hanteras av barn, men produkten kommer att placeras inom räckhåll för barn. Ett exempel är barnvagnsmobiler och mobiler som fästs i vaggor eller spjälsängar. De är inte avsedda för att barnet aktivt ska leka med dem eller avsedda för att vara åtkomliga för barn, men om de är inom räckhåll för barnet i vagnen eller sängen betraktas de därför som en leksak och ska uppfylla kraven i lagen för leksakers säkerhet.

Barnvagnshängen och barnvagnsmycken liknar i sin användning väldigt mycket barnvagnsmobiler. De är inom räckhåll för barn, även om de inte är avsedda att vara åtkomliga för barn. Eftersom produkten kommer att finnas inom räckhåll för barn och det inte kan uteslutas att vårdnadshavare till och med ger utsmyckningen till ett barn för att känna på, så är de att betrakta som leksaker och ska därmed klara kraven i Lagen om leksakers säkerhet.

Utom räckhåll för barn

Utom räckhåll för barn är till exempel barnmobiler som är fastsatta/upphängda i ett tak långt från barnet. Dessa produkter ska inte klassificeras som leksaker och omfattas därför av produktsäkerhetslagen. Tillverkaren måste förse produkten med tydlig information till konsument om att produkten inte ska vara åtkomlig för barn eller hanteras av barn.

Babybäddar

Under ett antal år har det funnits babyprodukter som används vid samsovning i föräldrarnas säng, spjälsängen, vaggan eller barnvagnen som går under samlingsnamnet babybädd.

Tanken är att skapa något fint och ombonat till barnet, men det kan också innebära att risker skapas i barnets sovmiljö. Risken beror på konstruktionen, designen och materialet i den hemsydda babybädden.

För babybäddar finns ännu ingen europeisk standard som ställer krav på utformningen av varan. För produkter som ännu inte har standarder, krävs det ännu mer av tillverkaren att verkligen fundera igenom vilka risker produkten kan ha och hur man undviker dessa.

Exempel på risker

Babybäddar som är fluffiga både på sidorna och runt om och i själva botten. I USA har det förekommit allvarliga olyckor med mjukt vadderade/fluffiga spjälskydd, som har en liknande risk. Det uppstår en kvävningsrisk om barnet kommer emot det mjuka/fluffiga materialet med ansiktet och inte kan ta sig ur positionen. Långa snören, snoddar och handtag kan innebära att barnet fastnar i olika kroppsdelar eller riskerar att strypas. Fallrisker uppstår om bädden ställs på högt underlag eller om barnet bärs i liggande i bädden.

Det pågår ett standardiseringsarbete inom EU för att ta fram standarder för exempelvis barntäcken, sovpåsar och spjälskydd. Dessa standarder kommer att hjälpa tillverkare att undvika risker som kan finnas med produkter i barns sovmiljö. Bland annat genom att hantera säkerhetskrav på allt från smådelar (minskad kvävningsrisk) till sömmars stynglängd (minskad stryprisk).

Vem bär ansvaret?

Du som tillverkar produkten, oavsett om det är som företagare eller hobbyverksamhet, bär alltid ansvar för produktens säkerhet.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 2 mars 2022