Anmäl till ARN

Om du är i en tvist med ett företag kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Nämnden fungerar ungefär som en domstol.

ARN är en myndighet. Nämnden ska på ett opartiskt sätt lösa tvister mellan konsumenter och företagare. Nämnden består av en ordförande, en föredragande samt representanter från branschorganisationer och konsumentorganisationer. Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvisten bör lösas.

Information till dig som är konsument om att göra en anmälan till ARN på ARN:s webbplats

ARN prövar din tvist kostnadsfritt

I nämnden behandlas alla tvister skriftligt. Några vittnesförhör görs inte. Vanligtvis tar det fem till sex månader från anmälan till beslut. Nämndens prövning är kostnadsfri.

Senast granskad 5 september 2023