Skolmaterial för årskurs F–3

Vårt utbud till årskurs F-3 består av skolmaterial som tar upp ämnena mat, hälsa, ekonomi, miljö och säkerhet på skolgården.

Säkerhet på skolgården är en broschyr som syftar till att barnen ska lära sig hur man leker säkert på skolgården. Materialet är framtaget av experter inom produktsäkerhet på Konsumentverket.

Läs mer om Säkerhet på skolgården

Smarta val är ett nedladdningsbart material som tar upp ämnena mat, hälsa, ekonomi och miljö. Syftet med materialet är att eleverna ska reflektera och lära sig mer om de val som man ställs inför som konsument. Materialet är framtaget med årskurs 6 som huvudmålgrupp, men det kan med fördel även användas i undervisningen för årskurs F-3. Smarta val tar utgångspunkt i Lgr 11. Yrkesverksamma lärare har medverkat i processen.

Läs mer om Smarta val

Senast granskad 1 mars 2022