Skolmaterial för årskurs F–3

Vårt utbud till årskurs F-3 består av skolmaterialet Smarta val som tar upp ämnena mat, hälsa, ekonomi och miljö.

Smarta val är ett nedladdningsbart material som tar upp ämnena mat, hälsa, ekonomi och miljö. Syftet med materialet är att eleverna ska reflektera och lära sig mer om de val som man ställs inför som konsument. Materialet är framtaget med årskurs 4-6 som huvudmålgrupp, men det kan med fördel även användas i undervisningen för årskurs F-3. 

Materialet överensstämmer med Lgr22, kursplanen för hem- och konsumentkunskap, årskurs 1–6 och har producerats i samverkan med yrkesverksamma lärare.

Läs mer om Smarta val

Senast granskad 14 februari 2023