Sök anmälningar och ärenden

I vårt diarium kan du söka bland våra anmälningar och ärenden som vi har registrerat efter den 1 januari 2011.

Du kan söka i Konsumentverkets diarium direkt här på webbplatsen. I diariet finns alla anmälningar som kommer till Konsumentverket och Konsument Europa. Du kan också se vilka anmälningar som resulterat i att vi öppnat ett tillsynsärende, genom att ärendet fått ett diarienummer. Förutom anmälningar finns även ärenden gällande ansökningar om organisationsstöd, remisser och branschöverenskommelser.

Har du gjort en anmälan?

Vill du hitta din egen anmälan ska du söka på företagsnamn eller fritext. Du kan inte söka på det ID-nummer som du fick i samband med att du skickade in din anmälan.

Sök anmälningar i Konsumentverkets diarium

Senast granskad 19 april 2018