Standardavtal och avtalsmallar

Standardavtal är standardiserade villkor som är framtagna för att användas vid ett stort antal tillfällen. Ett standardavtal är ett avtal som du upprättat i förväg utan medverkan från konsumenten.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Att ingå avtal

Standardavtal, avtalsmallar och allmänna villkor som Konsumentverket har tagit fram tillsammans med branschen.

Alla våra branschöverenskommelser finns bland våra publikationer

Standardavtal och avtalsmallar för båt

Båtplatsavtal, BÖ 2012:14
Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Konsumentköp av båt, BÖ 2012:15
Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Båtförvaring och konsumenttjänstavtal, BÖ 2012:16
Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Standardavtal och avtalsmallar för boende

Konsumentköp av monteringsfärdigt husmaterial, BÖ 2022:06
Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Villaägarnas Riksförbund  

Hantverkarformulär och kontraktsbilaga för ändringar- och tilläggsarbeten, BÖ 2017:03
Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.

Allmänna bestämmelser, blankett och ROT-klausul, BÖ 2010:08
Konsumentverket och Målaremästarnas Riksförening.

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader - ABS 18, BÖ 2018:01

Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkringar AB, Trä- och möbelindustriförbundet och Villaägarnas Riksförbund.

Standardavtal och avtalsmallar för bil

Varudeklaration för begagnad personbil
Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Senast granskad 23 maj 2024