Standardavtal och avtalsmallar

Standardavtal är standardiserade villkor som är framtagna för att användas vid ett stort antal tillfällen. Ett standardavtal är ett avtal som du upprättat i förväg utan medverkan från konsumenten.

Standardavtal, avtalsmallar och allmänna villkor som Konsumentverket har tagit fram tillsammans med branschen.

Alla våra branschöverenskommelser finns bland våra publikationer

Standardavtal och avtalsmallar för båt

Båtplatsavtal, BÖ 2012:14
Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Konsumentköp av båt, BÖ 2012:15
Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Båtförvaring och konsumenttjänstavtal, BÖ 2012:16
Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Standardavtal och avtalsmallar för boende

Produktionskostnadskalkyl, BÖ 2012:08
Konsumentverket, Villaägarna samt Trä- och möbelföretagen.

Hantverkarformulär och kontraktsbilaga för ändringar- och tilläggsarbeten, BÖ 2017:03
Konsumentverket, Villaägarna och Sveriges Byggindustrier.

Allmänna bestämmelser, blankett och ROT-klausul, BÖ 2010:08
Konsumentverket och Målaremästarnas Riksförening.

Köpeavtal och allmänna villkor monteringsfärdigt husmaterial, BÖ 2012:09
Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund.

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, Entreprenadkontrakt, Kontraktsbilaga för ändringar och tilläggsarbeten, BÖ 2009:03
Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkringar AB, Försäkrings AB Bostadsgaranti, Trä- och möbelindustriförbundet och Villaägarnas Riksförbund.

Standardavtal och avtalsmallar för bil

Varudeklaration av begagnad personbil som säljs till konsumentvarudeklaration, BÖ 2011:02
Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Senast granskad 21 mars 2018

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om avtal på Hallå konsument