Standardavtal och avtalsmallar

För företag

Standardavtal är standardiserade villkor som är framtagna för att användas vid ett stort antal tillfällen. Ett standardavtal är ett avtal som du upprättat i förväg utan medverkan från konsumenten.

Standardavtal, avtalsmallar och allmänna villkor som Konsumentverket har tagit fram tillsammans med branschen.

Alla våra branschöverenskommelser finns bland våra publikationer

Standardavtal och avtalsmallar för båt

Båtplatsavtal, BÖ 2012:14
Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Konsumentköp av båt, BÖ 2012:15
Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Båtförvaring och konsumenttjänstavtal, BÖ 2012:16
Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Standardavtal och avtalsmallar för boende

Produktionskostnadskalkyl, BÖ 2012:08
Konsumentverket, Villaägarna samt Trä- och möbelföretagen.

Hantverkarformulär och kontraktsbilaga för ändringar- och tilläggsarbeten, BÖ 2017:03
Konsumentverket, Villaägarna och Sveriges Byggindustrier.

Allmänna bestämmelser, blankett och ROT-klausul, BÖ 2010:08
Konsumentverket och Målaremästarnas Riksförening.

Köpeavtal och allmänna villkor monteringsfärdigt husmaterial, BÖ 2012:09
Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund.

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader - ABS 18, BÖ 2018:01
Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkringar AB, Försäkrings AB Bostadsgaranti, Trä- och möbelindustriförbundet och Villaägarnas Riksförbund.

Standardavtal och avtalsmallar för bil

Varudeklaration för begagnad personbil
Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Senast granskad 21 november 2019
Skriv ut

Information till konsument

I vår upplysningstjänst Hallå konsument får du som privatperson svar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Läs om avtal på Hallå konsument