Ansvar för produktsäkerhet

När du tillhandahåller en vara eller tjänst på marknaden är det ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller och se till att dina varor och tjänster uppfyller kraven. Ditt ansvar gäller oavsett om du är tillverkare, importör eller distributör.