Produktsäkerhet

För företag
En kvinna klättrar på en bergvägg med rep

När du ska släppa ut din vara eller tjänst på marknaden – tillverka, importera eller distribuera – är produktsäkerheten viktig.

Det är ditt ansvar som företagare att se till att dina varor och tjänster är säkra. För att underlätta den fria rörligheten på den inre marknaden är produktsäkerhetslagstiftningen lika inom hela EU/EES.

Ta reda på vilken lagstiftning som finns

Produktlagstiftningen för varor och tjänster har oftast ett EU-direktiv eller en EU-förordning som grund. Den genomförs sedan nationellt i form av svenska lagar, förordningar och föreskrifter. Det är ditt ansvar att ta reda på vilken lagstiftning som gäller för just din vara eller tjänst.

Regler per område och bransch

Marknadskontrollrådet har sammanställt en lista med EU-direktiv och förordningar som gäller för olika produkter. Rådet har även information om vilken myndighet som utövar marknadskontroll för respektive produkt.

Produktlagstiftning på Marknadskontrollrådets webbplats

Ta reda på om det finns någon standard

Som ett komplement till lagstiftningen kan det också finnas standarder – dessa är ofta tekniskt inriktade och innehåller detaljkrav på produkter. Standarderna är frivilliga att följa, men att prova en produkt mot standard är ofta det enklaste sättet för dig som företagare att förvissa dig om att produkten uppfyller gällande krav.

Ta reda på om din produkt ska CE-märkas

Att en vara är korrekt CE-märkt är ofta en förutsättning för att den ska få säljas överhuvudtaget. Det är därför viktigt att du har koll på om din vara ska vara CE-märkt eller inte. Många konsumentvaror får inte CE-märkas.

Läs mer om CE-märkning

Ta reda på vilken roll och vilket ansvar du har

Tillverkare, importör och distributör av produkter har alla ansvar för att produkter som säljs till konsument är säkra och uppfyller lagstiftningen. Ditt ansvar beror på vilken roll du har.

Läs mer om roll och ansvar

Frågor och svar om produktsäkerhet

 • Vad är Rapex?
  Fråga: Vad är Rapex?
  Svar:

  Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga säkerhetsbrister. Varje vecka sammanställer EU-kommissionen en rapport med de senaste varningarna. Konsumentverket är svensk kontaktpunkt för Rapex och samarbetar med marknadskontrollmyndigheter.

  Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och man undersöker om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden. Detta leder ibland till att svenska företag blir kontaktade om de tillhandahåller produkter som finns i Rapex veckorapport.

  Relaterade länkar Senast granskad 5 mars 2018
 • Vad är en livsmedelsimitation?
  Fråga: Vad är en livsmedelsimitation?
  Svar:

  Livsmedelsimitationer är produkter som genom sitt utseende, storlek, lukt, förpackning eller märkning kan förväxlas med livsmedel och utgöra en risk för skada. Risken innebär att framförallt barn kan komma att stoppa produkten i munnen för att suga på den eller svälja den.

  Risken med livsmedelsimitationen kan vara kvävning, förgiftning, stopp i eller perforation av tarmarna i magen. Livsmedelsimitation som kan utgöra en risk är förbjudna att marknadsföras, tillverkas, importeras och säljas.

  Senast granskad 9 november 2016
 • Jag har sålt livsmedelsimitationer – vad ska jag göra?
  Fråga: Jag har sålt livsmedelsimitationer – vad ska jag göra?
  Svar:

  Om du har marknadsfört, tillverkat eller importerat farliga livsmedelsimitationer ska du dra tillbaka produkten från butiker och andra återförsäljare. Du ska även underrätta Konsumentverket och informera om vilka åtgärder du har vidtagit för att förebygga skadefall.

  Om det inte är tillräckligt att dra tillbaka produkten från butiker för att förebygga skaderisken ska du återkalla produkten från konsument.

  Livsmedelsimitationer som inte innebär någon risk kan du tillverka, importera och marknadsföra.

  Senast granskad 9 november 2016
 • Vilka produkter behöver bruksanvisning?
  Fråga: Vilka produkter behöver bruksanvisning?
  Svar:

  En vara ska ha bruksanvisning om det behövs anvisningar för att kunden ska kunna installera, montera, använda, förvara och sköta den. I de allra flesta fall ska bruksanvisningen vara på svenska. För personlig skyddsutrustning för privat bruk är det ett krav.

  Om bruksanvisningen inte finns översatt till svenska kan det gå bra med allmänt kända och begripliga symboler. För produkter som är avsedda för en begränsad kundkrets med speciella kunskaper, bör en bruksanvisning på engelska godtas. Till exempel avancerade tekniska eller elektroniska apparater

  Relaterade länkar Senast granskad 9 november 2016
 • Krävs det alltid säkerhetsinformation för en vara?
  Fråga: Krävs det alltid säkerhetsinformation för en vara?
  Svar:

  En vara ska ha tydlig och lättbegriplig säkerhetsinformation så att en konsument kan bedöma eventuella risker och skydda sig mot dem. Säkerhetsinformationen ska vara på svenska. Om riskerna med varan är uppenbara behöver du inte lämna information.

  Du kan lämna säkerhetsinformation genom märkning på produkten eller i bruksanvisningen som följer med produkten. I vissa fall kan du lämna säkerhetsinformationen på annat sätt, till exempel muntligt eller genom anslag i butiken.

  Om du säljer dina varor på internet ska du se till att säkerhetsinformationen finns tillgänglig för konsumenten före köpet. Det innebär att du måste ta reda på vilka varningar och märkningar som gäller för den produkt du säljer och göra dessa väl synliga. Konsumenten ska inte behöva köpa varan för att ta del av säkerhetsinformationen.

  Senast granskad 9 november 2016
Senast granskad 26 oktober 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om produktsäkerhetslagen på Hallå konsument