Analys, statistik och rapporter

Konsumentverket är beroende av goda kunskaper om konsumenternas problem och ställning på olika marknader. Därför arbetar vi aktivt med att ta fram ny kunskap inom det konsumentpolitiska området. Det gör vi genom statistik, omvärldsbevakning, analyser och utredningar.

Vi har ett särskilt fokus på att bevaka och identifiera hinder på konsumentmarknaderna. Vi ska också bevaka och identifiera hinder för hållbar konsumtion.

Kunskapen som vi tar fram är inte bara vägledande för den egna verksamheten. Den är också användbar för andra myndigheters- och organisationers arbete med konsumentrelaterade frågor samt för regeringen för att utveckla konsumentpolitiken. 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 5 april 2022