Analys, statistik och rapporter

Konsumentverket är beroende av goda kunskaper om konsumenternas problem och ställning på olika marknader. Därför arbetar vi aktivt med att ta fram ny kunskap inom det konsumentpolitiska området. Det gör vi genom statistik, omvärldsbevakning, analyser och utredningar.

Vi har ett särskilt fokus på att bevaka och identifiera hinder på konsumentmarknaderna. Vi ska också bevaka och identifiera hinder för hållbar konsumtion.

Kunskapen som vi tar fram är inte bara vägledande för den egna verksamheten. Den är också användbar för andra myndigheters- och organisationers arbete med konsumentrelaterade frågor samt för regeringen för att utveckla konsumentpolitiken. 

Senast granskad 5 april 2022