Analys, statistik och rapporter

Konsumentverket är beroende av goda kunskaper om konsumenternas problem och ställning på olika marknader. Därför arbetar vi aktivt med att ta fram ny kunskap inom det konsumentpolitiska området. Det gör vi genom statistik, omvärldsbevakning, analyser och utredningar.

Vi har ett särskilt fokus på att bevaka och identifiera hinder på konsumentmarknaderna. Vi ska också bevaka och identifiera hinder för hållbar konsumtion. Kunskapen som vi tar fram är inte bara vägledande för den egna verksamheten. Den är också användbar för andra myndigheters- och organisationers arbete med konsumentrelaterade frågor samt för regeringen för att utveckla konsumentpolitiken. 

Statistik

Varje år får Konsumentverket in tusentals anmälningar från konsumenter. Anmälningarna handlar bland annat om att konsumenterna tycker att företag har fel i sin marknadsföring eller i sina avtalsvillkor. Många konsumenter hör även av sig till vår vägledning för att få stöd i konsumentfrågor.

Anmälningar, vägledning och undersökningar

På vår sida för statistik kan du se inkomna anmälningar och vägledningsärenden inom olika konsumentområden. Du kan även ta del av resultat från våra undersökningar.

Gå till Konsumentverkets statistiksida

Kontakt för statistik

Är du journalist och vill ta del av mer statistik, kontakta presstjanst@konsumentverket.se

Har du frågor om vår statistik kontaktar du statistik@konsumentverket.se

Forskning

Tillsammans med vårt vetenskapliga råd arbetar vi för att stimulera till ökad kunskap och forskning inom det konsumentpolitiska området. Konsumentverket finansierar inte forskning, men genom arbetet i vårt vetenskapliga råd och kontakter med andra myndigheter försöker vi stimulera till ökad kunskap och forskning inom det konsumentpolitiska området. 

Mer om vetenskapliga rådet

Senast granskad 14 februari 2024