Rapporter

Konsumentverket tar fram analyser och rapporter inom aktuella områden. Vi genomför också kunskapsbyggande utredningar på uppdrag av regeringen.

Ett urval av våra aktuella och mest efterfrågade analysrapporter hittar du via länkarna nedan. Längst ner finns även en länk till en samlingssida för att söka ut alla våra rapporter grupperade per år. 

Konsumentskadan i Sverige 2024

Köp av varor och tjänster som inte möter konsumenters förväntningar kostar samhället minst 40 miljarder kronor varje år. Det motsvarar cirka en procent av BNP. Problem till följd av köp av hantverkstjänster, nya och begagnade bilar och telekomtjänster är de tre största källorna till konsumentskadan. Resultatet av undersökningen har sammanställts i en kort analys:

Konsumtion på villovägar

Redovisning av regeringsuppdrag att identifiera vad som ligger i vägen för väl fungerande konsumentmarknader och hållbar konsumtion. Redovisningen fokuserar särskilt på svårigheter och problem kopplade till digitaliseringen av konsumentmarknaderna och beskrivningar av hur den på olika sätt har förstärkt konsumenternas underläge gentemot företag.

Konsument på kredit

Redovisning av regeringsuppdrag att göra en analys av situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning. I denna rapport, Konsument på kredit, presenteras de problemområden där Konsumentverket bedömer att det finns utrymme för förbättringar av konsumentskyddet.

Bevakning av svåra konsumentmarknader

Välfungerande marknader gynnar konsumenter, företag och samhället. För att bevaka och analysera hur väl marknader fungerar genomför Konsumentverket undersökningar där konsumenters erfarenheter på olika marknader kartläggs. I detta faktablad kan du läsa om förutsättningarna för konsumenter att göra väl avvägda val inför ett köp.  

För dig som vill fördjupa dig i analysen.

Andra rapporter från Konsumentverket

Årlig kartläggning av den kommunala konsumentvägledningen (KVL), jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Årlig kartläggning av den kommunala budget- och skuldrådgivningen (BUS), jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Uppföljande undersökning som visar att telefonförsäljning är en försäljningskanal med lågt förtroende som leder in konsumenter i avtal de inte förstår eller är intresserade av.

Juridiska tjänster är en av de svåraste marknaderna för konsumenter. Konsumenter är relativt mer missnöjda efter köp av juridisk tjänst jämfört med andra tjänstemarknader.

I rapporten jämförs 28 olika marknader utifrån hur konsumenterna själva ser på sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn.

Rapporten redogör för omfattningen av konsumentskadorna, både totalt och fördelat på olika marknader under ett år. 

Sammanställning av alla Konsumentverkets rapporter grupperade per år.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 26 april 2024