Dom i målet KO – Fiedler & Lundgren AB

Dom 31 oktober 2018

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företaget Fiedler & Lundgren AB att marknadsföra snus på det vis som skett. Företaget har använt ordet ”smakrik”, påståendet ”Bra snus. Bra pris” samt ”Nytt pris på kvalitet!”.

Lagen är mycket strikt vad gäller marknadsföring av tobak. Huvudregeln är att all reklam för tobak riktad till konsumenter är förbjuden. Neutral information, till exempel att man säljer tobaksvaror godtas däremot.

Företaget riskerar ett vite på sammanlagt tre miljoner kronor om det skulle bryta mot förbudet.

Här finner du domen i sin helhet

Skriv ut
Prenumerera