Dom i målet KO – Nova Airlines

Dom 13 juni 2018

Patent- och marknadsdomstolen avslår Konsumentombudsmannens, KO:s, talan.

Domstolen hänvisar till en dom i Högsta domstolen, HD, nyligen (Flyget till Antalya, T 2659-17) där HD slog fast att reklamationstiden bör vara två månader i normalfallet.

KO hade bett Patent- och marknadsdomstolen pröva om Nova Airlines, Novairs, avtalsvillkor med en reklamationstid på tre månader var oskäliga.

Här finner du domen i sin helhet

Skriv ut
Prenumerera