Dom i målet mellan KO och Dental Clean

Dom 11 april 2018

Patent- och marknadsöverdomstolen dömer företaget som ligger bakom telefonförsäljning av tandvårdsprodukter, nyckelbrickor och rakhyvlar. Försäljningsföretaget heter INT Förbrukningsartiklar, men går under namnet Dental Clean.

Tidigare har även Patent- och marknadsdomstolen dömt företaget och personen bakom.

Domen i Patent- och marknadsöverdomstolen innebär bland annat en ändring av vitesbeloppet.

Domen är överklagad till Högsta Domstolen.

Här finner du domen i sin helhet

Skriv ut
Prenumerera