Dom i målet KO–Alexandra Media

Dom 6 december 2019

Patent- och marknadsöverdomstolen förbjuder Alexandra Media AB att marknadsföra produkter dels på blogg, dels på Instagram på sätt som skett så att det inte tydligt kan identifieras som marknadsföring.

Förbudet förknippas med vite på 100 000 kronor. Domstolen lämnar Konsumentombudsmannens klagomål mot Tourn Media AB utan bifall.

Domen i sin helhet på Patent- och marknadsöverdomstolens webbplats

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera