Föreläggande Froggy

Föreläggande 30 november 2017

Konsumentombudsmannen, KO, ålägger uppgiven firma Froggy att vid försäljning och marknadsföring av vattensportprodukter lämna klar och begriplig information om konsumentens ångerrätt och reklamationsrätt.

Konsumentombudsmannen, KO, ålägger Rickard Wänqvist med uppgiven firma Froggy att vid försäljning och marknadsföring av vattensportprodukter innan distansavtal ingås lämna klar och begriplig information om konsumentens ångerrätt och reklamationsrätt.

Föreläggandet är förenat med ett vite på 100 000 kronor.

Här finner du hela föreläggandet - Froggy

Skriv ut
Prenumerera