Dom i målet KO – Oenoforos AB

Dom 15 juni 2018

Patent- och marknadsdomstolen, PMD, förbjuder Oenoforos AB vid vite av 500 000 kronor att vid marknadsföring av vin använda förpackningar formgivna som väska eller hus eller liknande formgivning.

Oenoforos AB har marknadsfört vin i förpackningar som varit utformade som en röd sommarstuga och en handväska. Konsumentombudsmannen menade att förpackningarnas utformning inte är måttfull och saknar samband med innehållet i förpackningarna vilket strider mot alkohollagen.

PMD går på KO:s linje och menar att förpackningarna strider mot alkohollagen och därmed även marknadsföringslagen och förbjuder därför marknadsföringen.

Här kan du ladda ner domen i sin helhet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera