Dom i målet KO – Seniortelefoni Sverige AB

Dom 3 oktober 2018

Patent- och marknadsdomstolen ålägger Seniortelefoni och personen bakom företaget att vid telefonförsäljning av telefonabonnemang lämna korrekt, klar och begriplig information till konsumenten om dennes rätt att ångra avtal.

Domstolen kräver också att bolaget och personen bakom företaget tydligt informerar om vilket bolag det är som ringer och att syftet med samtalet är att sälja ett abonnemang. Dessutom förbjuder domstolen att Seniortelefoni och dess vd att ge intrycket av att de representerar eller samarbetar med konsumentens befintliga teleoperatör.

Förbuden och kraven är förknippade med vite på 500 000 kronor för bolaget och 250 000 för personen bakom företaget. Seniortelefoni måste betala en marknadsstörningsavgift på 50 000 kronor.

Konsumentombudsmannen hade ytterligare en punkt som dock lämnades utan bifall av domstolen.

Här finns domen i sin helhet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera