Dom i målet KO-Am Trust

Dom 29 april 2019

Patent- och marknadsdomstolen finner att företaget Am Trust inte har gjort något fel i villkoren för försäkringen Trygg 48. Försäkringen gäller för mobiltelefoner och surfplattor med Telenors abonnemang.

Företaget får göra undantag så att försäkringen inte omfattar stöld, skador eller förlust om du haft mobilen eller surfplattan utan tillsyn på allmän plats eller i fordon.

Konsumentombudsmannen, KO, ansåg att villkoret krockade med tvingande regler i försäkringsavtalslagen, och att villkoret därför borde vara förbjudet.

Domstolen gick dock på företagets linje. Det innebär att Konsumentombudsmannen, KO, förlorar målet mot företaget. En rådman var skiljaktig.

KO vill överklaga domen och begär därför prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Här kan du läsa hela domen

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera