KO överklagar domen mot Dental clean

Pågående mål 3 oktober 2016

Konsumentombudsmannen, KO, har överklagat delar av domen mot företagen INT Förbrukningsartiklar, Wayup Marketing och personen bakom bolagen.

Överklagandet gäller domstolens begränsning i vilka produkter som omfattas samt att KO begär att både bolag och person bakom ska hållas betalningsansvariga för vitesbeloppet.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan fritt begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera