KO stämmer Nextjet

Pågående mål 28 september 2017

Flygbolaget Nextjet saknar tillstånd att flyga efter den 17 november, men fortsätter ändå att sälja biljetter efter detta datum. Konsumentombudsmannen, KO, vill få ett domstolsbeslut som tvingar företaget att tydligt informera konsumenter om detta.

KO yrkar att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda Nextjet Sverige att vid marknadsföring av flygresor påstå eller ge intryck av att företaget har vidtagit de åtgärder som krävs för att bolaget ska återfå sin permanenta operativa licens, om så inte är fallet.

KO yrkar också att domstolen ska ålägga Nextjet Sverige att vid försäljning av flygbiljetter som sker på företagets webbplats lämna klar, tydlig och framträdande information om att företaget för närvarande inte får genomföra flygningar efter den 17 november 2017.

Dessutom vill KO att domstolen ska förbjuda företaget, att vid marknadsföring av flygresor som ska utföras av Nextjet, använda påståendet "det kan komma att vara annan operatör än Nextjet som utför flygningen/flygningarna" eller andra liknande påståenden.

Samtliga punkter ska vara förknippade med vite, om företaget inte följer domstolens beslut.

Nedan finner du stämningsansökan i sin helhet.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera