KO stämmer näringsidkaren bakom Konsumentenheten

Pågående mål 25 januari 2018

Webbplatsen Konsumentenheten liknar en myndighetswebb. Konsumenter som velat anmäla företag har misstagit webbplatsen för att vara Konsumentverket.

Konsumentombudsmannen, KO, vill nu att Patent- och marknadsdomstolen agerar och har därför stämt näringsidkaren bakom webbplatsen.

KO vill se ett förbjud mot att webbplatsen ger sken av den drivs av en myndighet. Förbudet bör också omfatta felaktig information om till exempel skulder. Dessutom vill KO att domstolen kräver att webbplatsen ska innehålla information om namn på näringsidkaren, företaget, organisationsnummer, telefonnummer samt adress och e-postadress.

Nedan finner du stämningsansökan i sin helhet.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera