Geoblockering – regler mot diskriminering av köpare

Företag som säljer varor eller tjänster inom EU får inte diskriminera köpare på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsställe. Detta regleras genom EU:s geoblockeringsförordning, 2018/302, som Kommerskollegium har tillsynsansvar för. Konsumentverket har genomfört en granskning av svenska företags efterlevnad av EU:s förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering.

Konsumentverkets granskning av svenska företags efterlevnad av åtgärder mot omotiverad geoblockering omfattade 78 företag som saluför varor eller tjänster via e-handel. Resultatet såg bra ut på de flesta punkter som granskades, förutom när det gällde de företag som erbjuder upphämtning i butik som leveransmetod. 75 procent av de bolagen krävde svensk adress, vilket strider mot artikel 4.1 i förordningen.

PM 2021 Granskning av efterlevnad av åtgärder mot omotiverad geoblockering

Frågor om lagstiftningen hänvisas till kommerskollegium:

Geoblockering: regler mot diskriminering på Kommerskollegiums webbplats

Kontaktpersoner vid frågor om PM:et:

hanna.ackeberg@konsumentverket.se

fanny.forsling@konsumentverket.se

maria.nilsson@konsumentverket.se

ida.hallberg@konsumentverket.se

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2023