Geoblockering – regler mot diskriminering av köpare

Företag som säljer varor eller tjänster inom EU får inte diskriminera köpare på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsställe. Detta regleras genom EU:s geoblockeringsförordning, 2018/302, som Kommerskollegium har tillsynsansvar för. Konsumentverket har genomfört en granskning av svenska företags efterlevnad av EU:s förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering.

Konsumentverkets granskning av svenska företags efterlevnad av åtgärder mot omotiverad geoblockering omfattade 78 företag som saluför varor eller tjänster via e-handel. Resultatet såg bra ut på de flesta punkter som granskades, förutom när det gällde de företag som erbjuder upphämtning i butik som leveransmetod. 75 procent av de bolagen krävde svensk adress, vilket strider mot artikel 4.1 i förordningen.

PM 2021 Granskning av efterlevnad av åtgärder mot omotiverad geoblockering

Frågor om lagstiftningen hänvisas till kommerskollegium:

Geoblockering: regler mot diskriminering på Kommerskollegiums webbplats

Kontaktpersoner vid frågor om PM:et:

hanna.ackeberg@konsumentverket.se

fanny.forsling@konsumentverket.se

maria.nilsson@konsumentverket.se

ida.hallberg@konsumentverket.se

Senast granskad 23 maj 2024