Regler när du säljer utanför din affärslokal

Om du säljer något utanför din affärslokal, till exempel tillfälligt i en galleria eller på en marknad, är du skyldig att informera konsumenten om ångerrätten på ett tydligt och begripligt sätt.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Lagen om distansavtal

När du säljer varor eller tjänster utanför din affärslokal har konsumenten 14 dagars ångerrätt. Du är skyldig att informera om ångerrätten. Informationen ska vara tydlig och innehålla allt konsumenten behöver veta för att kunna använda sin ångerrätt. Kravet är att informationen ska vara skriftlig, eller om konsumenten går med på det, i annan läsbar och varaktig form. Samma regler gäller om ni ingår avtalet i din affärslokal efter att du kontaktat konsumenten utanför lokalen.

Tiden konsumenten har på sig att ångra köpet kallas för ångerfrist. Ångerfristen börjar löpa den dag konsumenten tog emot varan. Om du säljer en tjänst räknas ångerfristen från dagen då konsumenten ingick avtalet. Den dag som ångerfristen börjar löpa räknas inte in när man beräknar ångerfristen. Det innebär att dagen efter är dag ett i ångerfristen. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag, helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. Om du inte informerat konsumenten om dennes ångerrätt förlängs ångerfristen i upp till ett år.

Efter köpet ska konsumenten få en skriftlig bekräftelse på avtalet. Bekräftelsen ska också innehålla information om ångerrätten, om du inte tidigare har lämnat den informationen i en pappershandling eller i någon annan läsbar och varaktig form, exempelvis via e-post.

Läs mer om ångerrätten på sidan Om kunden ångrar distansköpet

På sidan Om kunden ångrar distansköpet hittar du även en standardmall för information om ångerrätten samt en ångerblankett för konsument.

Lagar du bör ha koll på

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Innehåller en ångerrätt för konsumenten och ställer krav på att du informerar om ångerrätten och att du lämnar all information innan konsumenten ingår ett avtal med dig.

Konsumentköplagen
Beskriver vilka skyldigheter du har om det är något fel på varan du har sålt.

Konsumenttjänstlagen
Beskriver vilka skyldigheter om det är något fel på tjänsten du har sålt.

Avtalsvillkorslagen
Ställer krav på hur du utformar dina avtal.

Marknadsföringslagen
Ställer krav på hur du marknadsför ditt företag och dina produkter.

Prisinformationslagen
Ställer krav på hur du anger pris.

Produktsäkerhetslagen
Ställer krav på att varor och tjänster till konsument är säkra.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 15 augusti 2023