Johanna, jurist

Johanna, medarbetare på Konsumentverket

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som jurist inom området Kredit- och betaltjänster. Jag jobbar i huvudsak med tillsyn av företags marknadsföring och avtalsvillkor.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

Ingen dag är den andra lik, mina arbetsuppgifter är verkligen varierande. En dag kan jag arbeta med ett eller flera tillsynsärenden mot specifika företag eller med en större tematisk insats på ett bredare plan. Jag omvärldsbevakar och ser över inkomna anmälningar på området, prioriterar och planerar arbetet framåt. En arbetsdag kan också innebära medverkan i media, föredrag och föreläsningar, representation i olika sammanhang, tjänsteresor, samrådsmöten med andra myndigheter och branschen eller remissarbete. Allt i samarbete med mina kollegor.

Vad är de bästa sakerna med ditt jobb?

Jag känner och ser att mitt arbete gör skillnad. Jag får ta eget ansvar och påverka mitt arbete framåt. Ingen dag är den andra lik och jag får stora möjligheter att utvecklas och prova nya utmanande saker. Utöver det nämnda vill jag lyfta mina kollegor och min chef. Jag har pålästa, prestigelösa och trevliga arbetskamrater som ger guldkant till arbetsdagen.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Det är viktigt att både vara noggrann och effektiv. Förmågan att samarbeta, vara prestigelös och flexibel är också avgörande då arbetet sker både självständigt och i grupp och arbetsuppgifterna snabbt kan ändras. Förmågan att ta egna initiativ, prioritera och att kunna ha många bollar i luften skulle jag säga är viktigt.

Varför valde du Konsumentverket?

Jag arbetade extra som vägledare på Konsumentverket en period under min studietid. Redan då kände jag att Konsumentverket var en arbetsplats som skulle passa mig och mina intressen bra. När det sedan närmade sig examen såg jag en annons om lediga tjänster på rättsenheterna och på den vägen är det.

Vad är bra med att arbeta på Konsumentverket?

Ansvaret, friheten och utvecklingsmöjligheterna tillsammans med härliga arbetskamrater, en platt organisation, högt i tak och en varierad arbetsvardag.

Senast granskad 17 april 2024