Miljö och hållbarhet

En stor del av dagens miljö- och klimatproblem är kopplad till den privata konsumtionen. Vi arbetar därför med att bevaka vilka möjligheter konsumenter har att ta hänsyn till miljön när de handlar. Målet är att hållbar konsumtion ska bli enklare.

Vi arbetar bland annat med att:

  • granska miljöpåståenden i marknadsföring 
  • informera konsumenter och tillhandahålla skolmaterial om hållbar konsumtion.
  • bidra med kunskap om miljömässigt hållbar konsumtion till andra aktörer. 

Granska miljöpåståenden

Det är vanligt att använda miljöargument för att få fler att köpa en vara eller tjänst. Det är viktigt att säljare inte överdriver de miljömässiga fördelarna, utan bara påstår saker som de har belägg för och som är relevanta. Konsumentverket bedriver tillsyn mot företag som använder argument som rör miljön i sin marknadsföring. Du kan anmäla företag och produkter till oss om du tycker att marknadsföringen är vilseledande. 

Om miljöpåståenden i reklam 

Anmäl till Konsumentverket 

Informera konsumenter om hållbar konsumtion

Vi informerar konsumenter om deras möjligheter att bidra till en mindre miljöbelastande konsumtion. Det gör vi genom vår vägledning på webbplatsen hallåkonsument.se

Om miljö och hållbarhet på hallåkonsument.se 

Beräknande hushållskostnader och skolmaterial

Konsumentverket gör varje år beräkningar för olika utgiftsposter i ett hushåll, bland annat mat. Till det har vi också tagit fram matsedlar, som ska vara mer hållbara ur ett klimatperspektiv. Där kan du enkelt se vilket klimatavtryck varje maträtt ger.  

Om matkostnader och vår hållbara matsedel 

Vi har också skolmaterial och lektioner om hållbar konsumtion. Lärare kan använda materialet kostnadsfritt.  

Besök våra sidor för lärare 

Kunskap om hållbar konsumtion

Konsumentverket har en omvärldsbevakning när det gäller konsumenters förutsättningar att göra mer miljömässigt hållbara val. Dessutom tar vi fram en del eget kunskapsunderlag inom området. Den kunskap vi bygger upp kan vi förmedla till andra aktörer som på olika sätt arbetar med eller påverkar konsumenters förutsättningar att göra mer miljömässigt hållbara val.

Konsumentverkets publikationer om hållbarhet och miljö

Konsumentverket sände ett webbinarium 2022 om hållbar konsumtion ur ett miljöperspektiv. Vilka möjligheter och hinder finns för att leva och handla mer hållbart? Webbinariet spelades in och kan ses i efterhand.

Gå till webbinariet Hur ser konsumtionen ut idag

 

Senast granskad 8 december 2022