Miljö och hållbarhet

En stor del av dagens miljö- och klimatproblem är kopplad till den privata konsumtionen. Vi arbetar därför med att bevaka vilka möjligheter konsumenter har att ta hänsyn till miljön när de handlar. Målet är att hållbar konsumtion ska bli enklare.

Vi arbetar bland annat med att:

  • granska miljöpåståenden i marknadsföring 
  • informera konsumenter och tillhandahålla skolmaterial om hållbar konsumtion.
  • sprida kunskap om miljömässigt hållbar konsumtion till andra aktörer. 

Kunskap om hållbar konsumtion 

Konsumentverket tar fram rapporter, webbinarier och andra kunskapsunderlag kring hållbar konsumtion. Bland annat om attityder kring och hinder och möjligheter för att handla hållbart. Andra ämnen är matsvinn, utsläppsminskning, klimatkompensation och hållbar konsumtion av kläder och kött. 

Konsumentverkets publikationer om hållbarhet och miljö

Granska miljöpåståenden

Det är vanligt att använda miljöargument för att få fler att köpa en vara eller tjänst. Det är viktigt att säljare inte överdriver de miljömässiga fördelarna, utan bara påstår saker som de har belägg för och som är relevanta. Konsumentverket bedriver tillsyn mot företag som använder argument som rör miljön i sin marknadsföring. Du kan anmäla företag och produkter till oss om du tycker att marknadsföringen är vilseledande. 

Om miljöpåståenden i reklam 

Anmäl till Konsumentverket 

Informera konsumenter om hållbar konsumtion

Vi informerar konsumenter om deras möjligheter att bidra till en mindre miljöbelastande konsumtion. Det gör vi genom vår upplysningstjänst Hallå konsument. 

Om miljö och hållbarhet på Hallå konsuments webbplats 

Kostnadsberäkningar och skolmaterial

Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar för olika utgiftsposter i ett hushåll, bland annat mat. Till det har vi också tagit fram matsedlar, som ska vara mer hållbara ur ett klimatperspektiv. Där kan du enkelt se vilket klimatavtryck varje maträtt ger.  

Om matkostnader och vår hållbara matsedel 

Vi har också mycket skolmaterial och färdiga lektioner om hållbar konsumtion. Lärare kan använda materialet kostnadsfritt.  

Besök våra sidor för lärare 

Senast granskad 8 december 2022