Säkra produkter

Produktsäkerhetslagen ska säkerställa att människor inte skadas av varor och tjänster. Lagen följer EU:s direktiv om allmän produktsäkerhet.

Lagen är tillämplig på konsumentvaror och tjänster som inte omfattas av någon speciallag avseende säkerhet. Berörda varor är till exempel kläder, sportutrustning som inte är skydd, möbler och småbarnsprodukter. Enligt lagen ska alla varor och tjänster som företagare erbjuder konsumenter vara säkra. Det innebär bland annat att varor ska vara säkra under hela sin livslängd och ge en betryggande skyddsnivå för konsumenten.

Standarder och vägledningar

Produktsäkerhetslagens portalparagraf 7 § innehåller ett allmänt säkerhetskrav som innebär att varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra.

För att precisera lagens säkerhetskrav tar EU fram standarder för att underlätta för företag att konstruera säkra varor. Dessa standarder är ett viktigt hjälpmedel även för oss på Konsumentverket i våra marknadskontroller. Det finns inte standarder för alla varor, men tillverkare och de som importerar en vara till EU är alltid skyldiga att innan de släpper ut en konsumentvara på marknaden göra egna riskbedömningar oavsett om det finns en standard eller inte.

Konsumentverket deltar i arbetet med att ta fram standarder för bland annat lekredskap, barnvagnar och andra barnprodukter. När standarder saknas kan vi ta fram branschöverenskommelser eller vägledningar i samarbete med näringslivet.

EU-arbete med produktsäkerhet

Konsumentverket ingår tillsammans med europeiska systermyndigheter i olika arbetsgrupper som biträder EU-kommissionen i arbetet med allmän produktsäkerhet. Olika aktörer träffas och diskuterar hur man tillämpar och tolkar EU:s produktsäkerhetsdirektiv.

Mer om arbetsgrupperna på EU-kommissionens webbplats

Produktsäkerhetslagen på riksdagens webbplats

Safety Gate RAPEX: EU:s system för varningar om farliga konsumentprodukter

Marknadskontrollmyndigheter inom EU samarbetar för att informera varandra om produkter som man har vidtagit åtgärder mot på grund av säkerhetsbrister. Åtgärderna kan vara att företaget har fått dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den från konsument. Myndigheterna rapporterar dessa produkter i varnings- och informationssystemet Safety Gate RAPEX. Varje vecka sammanställer EU kommissionen informationen i en lista med bild och beskrivning och publicerar den på sin webbplats. 

Den information som myndigheterna får från systemet bearbetas och de undersöker om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden.

Konsumentverket är kontaktpunkt för Safety Gate RAPEX och förmedlar och tar emot information mellan EU och Sverige. För att prenumerera på Safety Gates RAPEX veckorapport kontaktar du rapex@konsumentverket.se 

Relaterade länkar om Safety Gate RAPEX

Den senaste veckorapporten på webbplatsen Safety Gate RAPEX

Samlade årsrapporter om Safety Gates RAPEX notifierade produkter

Film om Safety Gate RAPEX

Anmäl varor och tjänster som inte är säkra

Varor och tjänster som inte är säkra kan anmälas till oss.

Gör en anmälan till Konsumentverket

Fördjupad information om varors säkerhet

Fördjupad information om varors säkerhet finns på Hallå konsument för dig som är konsument. Är du företagare finns information om vilka lagar och regler som gäller på våra företagssidor.

Om varor och tjänsters säkerhet för dig som är företagare 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 6 februari 2024