Tjänsters säkerhet

Vi är tillsynsmyndighet för att tjänster som erbjuds konsumenter är säkra. Genom marknadskontroll undersöker vi hur tjänster uppfyller kraven på säkerhet enligt produktsäkerhetslagen.

Vårt ansvar för tjänsters säkerhet

Konsumentverket är en av flera myndigheter i Sverige som har tillsyn över tjänster och att tjänsterna som erbjuds konsumenter uppfyller krav på säkerhet och hälsa. De tjänster vi har tillsyn över är till exempel när en konsument tar hjälp av personlig tränare, deltar i fritidsaktiviteter, besöker lekland eller får hudvård.

Marknadskontroll av tjänster

Marknadskontroll av olika tjänster kan ske genom tillsynsbesök och kontroll av det förebyggande säkerhetsarbetet. Vid en kontroll ska företaget svara på frågor om sin personals kompetens, hur de arbetar med att förebygga olyckor samt sin förmåga och möjlighet att hantera olyckor som kan ske. Vi kan även kontrollera att den utrustning som används inom ramen för tjänsten uppfyller säkerhetskraven och vilken information konsumenten får innan aktiviteten påbörjas.

Kontrollerna redovisas i rapporter som finns att ladda ner från vår publikationstjänst.

Publikationer om tjänsters säkerhet

Här hittar du en listning av våra publikationer som rör tjänsters säkerhet.

Standardisering och EU-arbete

Det finns säkerhetsstandarder för mängder av produkter, både för varor och tjänster. Standarderna innehåller tekniska specifikationer som förklarar de tekniska krav som finns i lagstiftningen. Här är exempel på några områden där det finns standarder:

  • Dykning
  • Äventyrsbanor 
  • Riktlinjer för personlig tränare
  • Hudvårdstjänster
  • Estetiska medicinska tjänster
  • Fitnesscenter

Artiklar med djupare information om dessa standarder för dig som är företagare.

Harmoniserade standarder är en kategori av europeiska standarder med särskild koppling till lagstiftningen. För vissa produkter, till exempel leksaker och personlig skyddsutrustning, finns så kallade harmoniserade standarder. Det innebär att om din produkt uppfyller den typen av standard, så uppfyller din produkt kraven som ställs i lagstiftningen. 

Harmoniserade standarder på Europeiska kommissionens webbplats
Passar inte din produkt in på någon kategori, klicka på "General Product Safety".

Information till företag

Vi arbetar förebyggande mot företag. Vi tagit fram allmänna råd och vägledningar där vi informerar om vilka regler som gäller för tjänster. Tillsammans med några branscher har vi skrivit branschöverenskommelser.

Säkerhetsansvar för tjänster

Senast granskad 19 april 2018