Tjänsters säkerhet

Vi är tillsynsmyndighet för att tjänster som erbjuds konsumenter är säkra. Genom marknadskontroll undersöker vi hur tjänster uppfyller kraven på säkerhet enligt produktsäkerhetslagen.

Vårt ansvar för tjänsters säkerhet

Konsumentverket är en av flera myndigheter i Sverige som har tillsyn över tjänster och att tjänsterna som erbjuds konsumenter uppfyller krav på säkerhet och hälsa. De tjänster vi har tillsyn över är till exempel när en konsument tar hjälp av personlig tränare, deltar i fritidsaktiviteter, besöker lekland eller får skönhetsbehandlingar.

Marknadskontroll av tjänster

Marknadskontroll av olika tjänster kan ske till exempel genom tillsynsbesök och kontroll av det förebyggande säkerhetsarbetet. Vid en kontroll kan företaget få svara på frågor om bland annat sin personals kompetens, hur de arbetar med att förebygga olyckor samt sin förmåga och möjlighet att hantera olyckor som kan ske. Vi kan även kontrollera att den utrustning som används inom ramen för tjänsten uppfyller säkerhetskraven och vilken information konsumenten får innan aktiviteten påbörjas.

Kontrollerna redovisas i rapporter som finns att ladda ner från vår publikationstjänst.

Publikationer om tjänsters säkerhet

Här hittar du en listning av våra publikationer som rör tjänsters säkerhet

Standardisering

Konsumentverket deltar aktivt i standardiseringsarbete på internationell nivå.

Det finns säkerhetsstandarder för många varor och tjänster. Standarderna innehåller detaljerade krav och metoder som kan användas för att bedöma om en vara eller tjänst uppfyller lagstiftningens krav, vilka oftast är mera allmänt formulerade. Här är exempel på några områden där det finns standarder:

  • Dykning
  • Äventyrsbanor 
  • Riktlinjer för personlig tränare
  • Hudvårdstjänster
  • Estetiska medicinska tjänster
  • Fitnesscenter

Mer om säkerhetsstandarder

Information till företag

Vi arbetar förebyggande mot företag genom bland annat utbildningsinsatser, webbinformation på Konsumentverkets företagssidor och genom att ta fram allmänna råd och vägledningar där vi informerar om vilka regler som gäller för tjänster. 

Tips på information om tjänsters säkerhet på våra företagssidor här på webbplatsen:

Säkra tjänster

Produktsäkerhetslagen

Förebyggande säkerhetsarbete

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 22 december 2023