Vi arbetar för att skapa en bättre konsumentvardag

Cecilia Tisell, Konsumentombudsmannen (KO).

KO har ordet: En ljusning i mörkret för drabbade bankkunder

Flera storbanker ska titta på de ärenden där de tidigare sagt nej till ersättning och göra en ny bedömning.

Läs KO har ordet

Nyheter

Populära publikationer