Tv- och radioreklam

Det finns särskilda regler för tv. Till exempel ska alla reklaminslag tydligt skiljas från programmen och reklamen får inte vara riktad till barn.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Regler för reklam

För radioreklam gäller i huvudsak samma regler som för tv-reklam. En viktig skillnad mot reglerna för tv-reklam är att det inte finns något förbud mot att radioreklam riktas till barn under 12 år. Sveriges Radio får inte sända reklam.

Radio- och tv-lagen gäller för tv-reklam

Om du ska göra tv-reklam måste du följa radio- och tv-lagen. Reglerna gäller i huvudsak även webbsändningar av tv samt så kallad beställ-tv där användaren själv väljer när och vad hen vill se.

 • Det krävs en särskild ljud- och bildsignatur före och efter reklamen som tydligt skiljer reklamen från övriga sändningar.
 • Det ska tydligt framgå att det är reklam och vem som är ansvarig för den.
 • Personer som spelar en framträdande roll i tv-program som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer får inte uppträda i tv-reklam.
 • Tv-reklam får inte vara riktad till barn under 12 år.
 • Reklam för tobaks- och alkoholvaror samt tobaksfria nikotinprodukter är inte tillåten i svenska tv-kanaler och program får inte heller sponsras av företag som huvudsakligen säljer eller tillverkar alkoholdrycker,  tobaksvaror eller tobaksfria nikotinprodukter.
 • Sveriges Television, SVT, får inte sända reklam.
 • Tv-kanaler som sänder från utlandet omfattas som huvudregel inte av Sveriges förbud mot tv-reklam till barn samt reklam för tobaks- och alkoholvaror.
 • Produktplacering är tillåten i filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning, men bara om programmet inte vänder sig till barn under 12 år. Produktplaceringen får inte medföra att kommersiella intressen gynnas på ett otillbörligt sätt. Till exempel genom att fokusera på en produkt eller ett varumärke utan något att ha ett informativt eller underhållande syfte för tittaren. Det finns även begränsningar i vilka slags produkter som får placeras. Information om att det förekommer produktplacering ska lämnas i början och slutet av programmet samt efter avbrott för annonser.
 • Program som huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer får inte sponsras. Sponsringsmeddelande ska lämnas i början och/eller i slutet av programmet och ska innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken. Sveriges Television och Sveriges Radio, SR, har strikta begränsningar i sponsringsrätten.

Läs mer hos Myndigheten för press, radio och tv

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 24 april 2023