E-handelslagen

E-handelslagen är en viktig lag som du bör känna till när du säljer varor och tjänster på internet. Lagen ställer krav på att information om dina kontaktuppgifter och pris finns på din webbplats. Lagen gäller inte behandling av personuppgifter på internet eller spel och lotterier där pengar satsas. 

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: E-handelslagen

Lagen ställer krav på att information om dina kontaktuppgifter finns på din webbplats. Du ska till exempel ange ditt namn, organisationsnummer, adress och e-postadress. Om du anger pris på varor och tjänster på din webbplats ska informationen ges på ett klart och tydligt sätt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.

Krav vid beställning

Lagen ställer följande krav på dig i samband med att konsumenten gör en beställning:

  • Det ska finnas tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för konsumenten att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan beställningen skickas in. Du ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg konsumenten måste gå igenom för att göra en beställning.
  • Det ska tydligt framgå vilka språk konsumenten kan göra en beställning på.
  • Konsumenten ska utan dröjsmål få en bekräftelse på beställningen via e-post.
  • Avtalsvillkoren som rör beställningen ska finnas tillgängliga så att konsumenten kan spara dem.

Hela e-handelslagen finns att läsa på riksdagens webbplats

När e-handelslagen inte gäller

Lagen gäller inte frågor som exempelvis rör beskattning, behandling av personuppgifter och spel eller lotterier där pengar satsats. 

Senast granskad 23 maj 2024