Privatekonomi

Konsumentverket ger stöd och vägledning till kommunernas budget- och skuldrådgivning och till andra samhällsaktörer som möter personer som har eller riskerar att få skuldproblem. Syftet är att hjälpa konsumenter att få ekonomin att gå ihop i vardagen.

Konsumentverkets arbete med privatekonomi är förebyggande och syftar till att konsumenter inte ska hamna i skuld. Det ska till exempel finnas bra information för den som riskerar att bli skuldsatt när ekonomin plötsligt förändras. 

Stöd till samhällsaktörer

Konsumentverket ger stöd till samhällsaktörer som möter personer som har eller riskerar att få skuldproblem. För dessa samhällsaktörer finns ett kunskapshöjande material framtaget som kan vara till hjälp i arbetet med att förebygga skuldproblem. 

Stöd till samhällsaktörer - Förebygga skuldproblem  

Stöd till konsumentverksamhet i kommunerna

Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. Budget- och skuldrådgivarna ska genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation. Det är kostnadsfritt för kommuninvånare att få hjälp av budget- och skuldrådgivningen.  

I Konsumentverkets stöd ingår bland annat att ta fram metodstöd och informationsmaterial. Ett exempel är magasinet Koll på pengarna som uppdateras varje år. Magasinet används även av privatpersoner och lärare.

Här hittar du magasinet Koll på pengarna

Budget- och skuldrådgivarnas arbete

Vill du veta mer om budget- och skuldrådgivning?  På sidan Kommunernas budget- och skuldrådgivning kan du läsa mer och även se en kort film som beskriver vad budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med. 

Mer om budget- och skuldrådgivningen i kommunerna

Kontakta budget-och skuldrådgivningen

Vill du kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun? Kontaktuppgifter finns på Hallå konsuments webbplats.

Sök kommunal budget- och skuldrådgivning på Hallå konsuments webbplats

Stöd till konsumenter om privatekonomi

Konsumentverket ger stöd till konsumenter om privatekonomi genom information och verktyg. Några exempel är Budgetkalkylen och magasinet Koll på pengarna. Konsumentverket tar även fram årliga beräkningar av hushållskostnader. Beräkningarna ska kunna användas som referensvärden vid hushållens egen ekonomiska planering, men även för andra ändamål av kommuner, myndigheter, banker med flera. 

Mer om Konsumentverkets Budgetkalkyl

Konsumentverkets beräknade hushållskostnader 

Hallå konsument ger tips vid skuldproblem 

På webbplatsen Hallå konsument finns information om skuldproblem. Läs om vad som händer om man inte kan betala sina räkningar, vad man kan göra med sina skulder och om möjligheten att få skuldsanering.

Tips vid skuldproblem på Hallå konsuments webbplats

Senast granskad 10 februari 2023