Privatekonomi

Konsumentverket ger stöd och vägledning till kommunernas budget- och skuldrådgivning och till andra samhällsaktörer som möter personer som har eller riskerar att få skuldproblem. Syftet är att underlätta för fler aktörer att hjälpa konsumenter att få kontroll över sin ekonomi.

I Konsumentverkets stöd ingår bland annat att ta fram metodstöd, och informationsmaterial. Konsumentverket ger även stöd till konsumenter genom information, verktyg och vägledning.

Stöd till budget- och skuldrådgivare 

Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. Rådgivarna ska genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att finna en lösning på sin situation. Det är kostnadsfritt för kommuninvånare att få hjälp av budget- och skuldrådgivningen. Sök på budget- och skuldrådgivning på din kommuns webbplats, eller på vår webbplats hallåkonsument.se

Mer information och en kort film om budget- och skuldrådgivningen i kommunerna

Sök budget- och skuldrådgivning i din kommun på hallåkonsument.se

Stöd till samhällsaktörer

Konsumentverket erbjuder information, utbildning och verktyg till samhällsaktörer som möter personer som har eller riskerar att få skuldproblem. 

Mer om Konsumentverkets stöd till samhällsaktörer  

Stöd till konsumenter

Konsumentverket ger stöd till konsumenter om privatekonomi på vår webbplats hallåkonsument.se. Några exempel är Budgetkalkylen och årliga beräkningar av hushållskostnader. Beräkningarna ska kunna användas som referensvärden vid hushållens egen ekonomiska planering.

Mer om Konsumentverkets Budgetkalkyl på hallåkonsument.se

Konsumentverkets beräknade hushållskostnader på hallåkonsument.se 

 

 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 10 februari 2023