Speciallagstiftning inom EU

För vissa varor finns EU-gemensamma harmoniserade regler. Förutom krav på säkerhet finns också till exempel särskilda krav på provning, CE-märkning och dokumentation.