Alla områden - produktsäkerhet

Som företagare ansvarar du för att de produkter du erbjuder konsumenter är säkra och lever upp till lagstiftningens olika krav. Det gäller både varor och tjänster. Ansvaret gäller oavsett vilken typ av ekonomisk aktör du är, till exempel tillverkare, importör eller distributör.

På EU:s inre marknad kontrollerar inte myndigheter produkter innan de säljs och myndigheterna ger inte heller några förhandsbesked om en produkt uppfyller reglerna.

Vi har samlat information om regler och ekonomiska aktörers ansvar på våra företagssidor om produktsäkerhet för följande produkter:

  • enklare konsumentprodukter som inte omfattas av speciallagstiftning
    (till exempel möbler och barnvagnar)
  • leksaker
  • personlig skyddsutrustning för privat bruk 
  • tjänster

Konsumentverkets företagssidor för produktsäkerhetsregler 

Om du däremot säljer produkter som regleras av speciallagstiftning finns en produktkravsguide under fliken "företag" på webbplatsen marknadskontroll.se som kan hjälpa dig finna tillämplig lagstiftning.

Speciallagstiftning på marknadskontroll.se 

Senast granskad 23 maj 2024