Skadeståndsskyldig

Det är tre typer av skador som kan göra dig skyldig att betala skadestånd; ekonomisk skada, sakskada och personskada.

Ofta har företag försäkringar som kan användas i det fall företaget blir skadeståndsskyldigt. Kolla upp vilka försäkringar du har.

Ekonomisk skada

Om konsumenten får kostnader eller förlorar inkomst på grund av en felaktig eller försenad vara, har hen rätt till skadestånd.

Konsumenten har rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som kan kopplas till felet. Konsumenten har rätt till skadestånd oavsett om köpet har hävts eller om felet har åtgärdats av dig. Exempel på kostnader som du kan bli skyldig att ersätta:

  • Resor och transporter. Till exempel om konsumenten måste resa för att få ett fel avhjälpt på en vara.
  • Inkomstförluster. Till exempel om konsumenten måste ta ledigt från arbetet för att vänta på en reparatör som blir försenad.
  • Prisskillnad. Om köpet har hävts och konsumenten har tvingats att köpa en ersättningsvara som kostat mer än den första varan. Konsumenten måste alltid försöka köpa en ersättningsvara av samma kvalitet och pris.
  • Andra kostnader. Till exempel om konsumentens flygresa är försenad och därför missar en anslutande resa och tvingas köpa en ny biljett.

Sakskada

Om du skadar något som konsumenten äger kan du bli skyldig att betala ersättning. Det kan till exempel vara att diskmaskinen läcker vatten och skadar golvet eller att hantverkaren spiller ut färg.

Personskada

Om konsumenten har skadats, fysiskt eller psykiskt, på grund av varan eller tjänsten kan du bli ersättningsskyldig för vårdkostnader och förlorad inkomst. Konsumenten kan också få skadestånd för sveda och värk, det vill säga fysiskt och/eller psykiskt lidande.

Skadan måste vara kopplad till ursprungligt fel

För att du ska bli skadeståndsskyldig måste konsumentens skada ha en direkt koppling till det fel som du ansvarar för. Till exempel att missa ett möte på grund av en försenad resa och därför förlora ett viktigt kontrakt är inte skäl till skadestånd.

Det räcker inte heller att konsumenten har varit utsatt för en risk för att ha rätt till skadestånd. Något som konsumenten har lidit skada av måste ha inträffat. Att bli illa behandlad är inte heller ett tillräckligt skäl om konsumenten inte har blivit utsatt för ett brott.

Du behöver normalt sett inte heller betala skadestånd om konsumentens skada beror på något utanför din kontroll. Det vill säga något som du inte har någon som helst möjlighet att påverka.

Den som kräver skadestånd ska visa att den lidit skada

Det är den som kräver skadestånd som ska bevisa vilka kostnader som funnits. Till exempel intyg på inkomstbortfall eller reparations- och resekvitton från sin arbetsgivare.

Ersättningens storlek

Ett skadestånd ska vara lika stort som kostnaderna och förlusterna konsumenten har haft.

Senast granskad 8 november 2016