När du är skadeståndsskyldig

Om en produkt är felaktig, eller om du har gjort dig skyldig till dröjsmål, har konsumenten som huvudregel rätt till skadestånd för den ekonomiska skada som felet eller dröjsmålet har orsakat konsumenten.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Försenad leverans

Konsumenten har rätt till skadestånd oavsett om köpet har hävts eller om felet har åtgärdats av dig. Exempel på kostnader som du kan bli skyldig att ersätta:

  • Utgifter. Till exempel för resor och transporter om konsumenten måste resa för att få ett fel avhjälpt på en vara.
  • Inkomstförluster. Till exempel om konsumenten måste ta ledigt från arbetet för att vänta på en reparatör som blir försenad.
  • Prisskillnad. Om köpet har hävts och konsumenten därför tvingas att köpa en annan vara som kostar mer än den första varan. Ett sådant täckningsköp måste alltid ske inom skälig tid och med en viss omsorg bland annat utifrån varans pris och kvalitet.
  • Om du skadar något som konsumenten äger kan du bli skyldig att betala ersättning. Det kan till exempel vara att diskmaskinen läcker vatten och skadar golvet eller att du spiller ut färg.

Vid skada på annat än produkten själv, inklusive personskada, kan det också föreligga produktansvar enligt produktansvarslagen. Det ansvaret gäller inte bara den som du har ingått avtal med utan ersättning kan sökas av alla skadelidande.

Den som kräver skadestånd ska visa att den lidit skada

Det är den som kräver skadestånd som ska bevisa vilka kostnader som funnits. Till exempel intyg på inkomstbortfall eller reparations- och resekvitton från sin arbetsgivare.

Tänk på!

Ofta har företag försäkringar som kan användas i det fall företaget blir skadeståndsskyldigt. Kolla upp vilka försäkringar du har.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 24 april 2023