Säkerhetsstandarder

Det finns säkerhetsstandarder för mängder av produkter, både för varor och tjänster. Standarderna innehåller tekniska specifikationer som förklarar de tekniska krav som finns i lagstiftningen.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Checklista

  • Ta reda på om det finns standarder för produkten.
  • Är standarden harmoniserad?
  • Finns ingen standard – gör en riskvärdering och säkerställ att produkten är säker.

Eftersom produktsäkerhetslagstiftningen inte har exakta krav på produkter så hänvisar lagstiftning ibland till standarder, som innehåller detaljkrav. Standarderna är ett hjälpmedel för att klara av kraven i lagstiftningen. Det är frivilligt att använda standarder, men om du inte följer dem ska du på ett annat sätt kunna visa att produkten är säker.

I Sverige tas standarder fram av Svenska institutet för standarder, SIS och köps på deras webbplats.

Standarder på SIS webbplats

Harmoniserad standard

Harmoniserade standarder är en kategori av europeiska standarder med särskild koppling till lagstiftningen. För vissa produkter, till exempel leksaker och personlig skyddsutrustning, finns så kallade harmoniserade standarder. Det innebär att om din produkt uppfyller den typen av standard, så uppfyller din produkt kraven som ställs i lagstiftningen.

Harmoniserade standarder på Europeiska kommissionens webbplats
Passar inte din produkt in på någon kategori, klicka på "General Product Safety".

Produkter som inte följer en standard

Det finns inte standarder för alla typer av varor som säljs. För produkter som saknar standard, eller om du väljer att inte följa en standard, är det ditt ansvar att göra en riskvärdering och säkerställa att varan är säker.

Om en standard saknas bedöms produktens säkerhet utifrån:

  • EU-kommissionens rekommendationer,
  • standarderna i det medlemsland där produkten tillverkas eller tillhandhålls,
  • god sed i din bransch,
  • den aktuella vetenskapliga och tekniska utvecklingen,
  • den säkerhetsnivå som en konsument kan förvänta sig.

Förutom standarder finns det tekniska rapporter och vägledningar. Inom vissa områden finns det även tekniska specifikationer. De tas ofta fram när området ännu inte är tillräckligt utvecklat för att en standard ska kunna fastställas.

Arbetet med att ta fram en standard

Standarder tas fram genom ett frivilligt samarbete mellan till exempel företag, myndigheter, forskare och konsument- och miljöorganisationer. I Sverige leds arbetet med att ta fram nya standarder av SIS (Svenska institutet för standarder).

Den som vill kan delta i standardiseringsarbetet. Att bli medlem och delta i ett standardiseringsprojekt är ett sätt att få tillgång till aktuella standarder inom ditt område.

Standarder på SIS webbplats

Senast granskad 4 april 2019