Säkra varor

Produktsäkerhetslagen har ett allmänt säkerhetskrav som alla konsumentvaror måste uppfylla. Här finns information om några varor som kan innebära särskilda risker. Det är nödvändigt att du känner till vilka krav som ställs om du tillhandahåller de varorna.