Säkra varor

Produktsäkerhetslagen har ett allmänt säkerhetskrav. Här finns information om några varor som kan innebära särskilda risker. Det är nödvändigt att du känner till dem om du tillhandahåller de varorna.