Tillverkare, importör eller distributör

För företag

Beroende av vilken roll du har - tillverkare, importör eller distributör - varierar ditt ansvar för produkten. Men oavsett roll är du alltid ansvarig för att din produkt är säker.

Att identifiera vilken roll du har för en produkt är inte alltid lätt då definitionerna för rollerna ser olika ut i olika lagar. Här reder vi ut vilken roll du har beroende på om din produkt ska CE-märkas eller inte.

Ska min produkt CE-märkas?

Ansvar för CE-märkta produkter

Här hjälper vi dig att få reda på vilken ansvarsroll du har för produkter som kräver CE-märkning för att få säljas.

 • Jag har egen produktion av produkter i Sverige, annat EU/EES-land eller land utanför EU.
  Roll: Tillverkare

 • Jag köper produkter av ett företag i Sverige eller annat EU/EES-land.
  Roll: Distributör

 • Jag köper produkter från ett land utanför EU/EES och säljer dem under mitt företags varumärke.
  Roll: Tillverkare

 • Jag köper produkter från ett land utanför EU/EES.
  Roll: Importör

Vilket ansvar som följer med rollen varierar beroende på vilken bransch du är i.

Regler för leksaker

Regler för personlig skyddsutrustning

Regler för andra produkter som ska CE-märkas

Att tänka på för dig som ska importera produkter

Ansvar för produkter som inte får CE-märkas

Här hjälper vi dig att få reda på vilken ansvarsroll du har för produkter som inte får CE-märkas för att få säljas.

 • Jag har egen produktion av produkter i Sverige, annat EU/EES-land eller land utanför EU.
  Roll: Tillverkare 

 • Jag köper produkter av ett företag i Sverige eller annat EU/EES -land och min behandling av produkten påverkar inte dess säkerhet.
  Roll: Distributör

 • Jag köper produkter av ett företag i Sverige eller annat EU/EES -land och min behandling av produkten gör att produkten ändras vad gäller dess säkerhet.
  Roll: Tillverkare

 • Jag köper produkter från ett land utanför EU/EES och säljer dem under mitt företags varumärke.
  Roll: Tillverkare

 • Jag importerar produkter från ett land utanför EU/EES.
  Roll: Tillverkare

 • Jag renoverar produkter.
  Roll: Tillverkare

Tillverkare av produkter som inte får CE-märkas 

Tillverkaren har det största ansvaret för att se till att endast säkra produkter kommer ut på marknaden.

När en ny produkt tas fram är det lämpligt att tidigt ta reda på vilka krav produkten ska uppfylla för att få säljas. Vägledning kan fås i de standarder som finns.

Läs mer om standarder

Tillverkaren ansvarar även att produkten förses med:

 • Säkerhetsinformation till konsumenten som behövs för att konsumenten ska kunna bedöma riskerna med produkten och kunna skydda sig mot dessa risker. 

 • Tillverkarens namn och adress.

 • En referens till produkten och det varuparti den tillhör.

Tillverkaren har även ett ansvar att granska och föra register över inkomna klagomål när det gäller skaderisker.

Tillverkaren ska också vidta lämpliga åtgärder för att undvika risker med produkter. Till exempel dra tillbaka produkterna från marknaden, varna konsumenterna eller återkalla sådana produkter som redan har levererats till konsumenterna.

Enligt produktsäkerhetslagen har den som importerar en vara till EU samma ansvar som en tillverkare, om det inte finns en representant för tillverkaren inom EU.

Även företagare som inte tillverkat produkten men på något sätt påverkar produktens säkerhet, är tillverkare och har därmed samma ansvar.

Distributör av produkter som inte får vara CE-märkta

Även distributörer har ansvar för att de produkter de säljer är säkra. Distributörer ska bland annat informera tillverkaren om produktens skaderisker. Distributörer och återförsäljare ska även spara dokumentation som behövs för att spåra produkternas ursprung.

Senast granskad 17 oktober 2018