EG-försäkran om överensstämmelse

Alla leksaker måste ha en EG-försäkran om överensstämmelse innan de börjar säljas. I EG-försäkran (ofta kallad DoC - Declaration of Conformity) anges hur leksaken uppfyller de grundläggande kraven i EU:s direktiv om leksakers säkerhet. EG-försäkran är ett dokument som endast tillverkare får upprätta.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Hur ska en EG-försäkran om överensstämmelse se ut?

I det här dokumentet ser du vad en EG-försäkran om överensstämmelse för leksaker behöver innehålla

Vem ska inneha EG-försäkran om överensstämmelse?

När en marknadskontrollmyndighet begär det ska tillverkare och importörer kunna uppvisa EG-försäkran om överensstämmelse i tio år efter att leksaken släppts ut på marknaden. Även distributörer ska på begäran av en marknadskontrollmyndighet kunna få fram en kopia av försäkran.

Vilket språk ska EG-försäkran om överensstämmelse vara på?

EG-försäkran om överensstämmelse ska vara översatt till de språk som krävs i varje land där leksaken ska säljas. Konsumentverket accepterar EG-försäkran på svenska och engelska.

Vilka språk som godtas i EU:s olika medlemsländer kan du läsa om här

Mer information

Under rubriken Lagar och regler för leksaker, till vänster på denna sida, kan du klicka dig vidare till EU-kommissionens vägledning om teknisk dokumentation. I kapitel fem finns en genomgång, punkt för punkt, om vad en EG-försäkran om överensstämmelse ska innehålla. Nedan finns även ett kortfattat informationsmaterial om vad en EG-försäkran om överensstämmelse är.

Informationsmaterial om EG-försäkran om överensstämmelse för leksaker

Senast granskad 24 april 2020