Lagar och regler för leksaker

Leksaker för barn ska vara säkra eftersom barn inte själva kan läsa varningstexter eller bedöma risker. Detta ställer höga krav på lagstiftningen men också på dig som tillhandahåller leksaker.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Krav som ställs på leksaker finns, förutom i svensk och europeisk lagstiftning och förordning, i Konsumentverkets, Elsäkerhetsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter. Det är direktivet om leksakers säkerhet som är grundläggande för alla reglering för leksaker. Direktivet gäller i hela EU.
Direktivet för leksakers säkerhet 2009/48/EG

Till EU-direktivet om leksakers säkerhet finns två vägledningar som innehåller riktlinjer för att underlätta tillämpningen av direktivet. Den ena är en förklarande vägledning och den andra handlar om vilken teknisk dokumentation som krävs.

Vägledningarna på Europeiska kommissionens webbplats

Du hittar vägledningarna i den andra tabellen på raderna två och tre. Välj svenska i rullisten och tryck sedan på "Select".

Vägledningarna finns översatta till alla officiella språken i EU samt kinesiska. Den engelska versionen har alltid de senaste uppdateringarna.

Den svenska lagstiftningen om leksakers säkerhet

I Sverige har vi infört EU-direktivet för leksaker säkerhet genom att ta fram en lag - Lagen om leksakers säkerhet - som kompletteras med regeringsförordning och av föreskrifter som i detalj beskriver de krav som ställs.

Hela lagen om leksakers säkerhet finns på riksdagens webbplats

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet (KOVFS 2011:5)

Andra myndigheters föreskrifter

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:8) om leksakers brännbarhet och kemiska egenskaper

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om leksakers elektriska egenskaper (ELSÄK-FS 2011:1)

Standarder förtydligar säkerhetskraven

Standarderna förtydligar de övergripande säkerhetskrav som finns i lagen. För att uppfylla kraven på säkra produkter är det viktigt att du har kännedom om vilka standarder som är relevanta för din produkt. Uppfyller din produkt kraven i en harmoniserad standard så uppfyller även produkten lagstiftningen.

Europeiska kommissionens förteckning över harmoniserade standarder

Så fungerar standarder

Har du frågor om standarder eller standardiseringsarbete ska du vända dig till Svenska institutet för standarder, SIS.

Kontaktinformation på SIS, Swedish Standards Institutes webbplats

Är leksaken säker?

För att veta om leksaken är säker kan du efterfråga information från din leverantör och kontrollera att leksaken uppfyller de krav som finns i lagstiftningen.

Vägledningarna på Europeiska kommissionens webbplats

Senast granskad 17 december 2019