Lagen om leksakers säkerhet

För företag

Leksaker bara får säljas om de är säkra, har rätt märkning och rätt säkerhetsinformation. Krav som ställs på leksaker finns, förutom i lagen och förordningen, i Konsumentverkets, Elsäkerhetsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Lagen om leksakers säkerhet gäller

 • Leksaker som är avsedda för barn under 14 år.
 • Leksaker som är helt eller delvis utformade eller avsedda för barn under 14 år.

Lagen om leksakers säkerhet gäller inte

 • Lekplatsutrustning för allmänt bruk.
 • Åkmaskiner för allmänt bruk
 • Leksaksfordon och andra leksaker med förbränningsmotor.
 • Leksaksångmaskiner.
 • Slungor och slangbågar.

Undantagen finns skrivna i våra föreskrifter KOVFS 2011:5, bilaga 1 del A. I del B i samma föreskrift finns produkter som inte ska bedömas som leksaker.

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet

Hela lagen om leksaker säkerhet finns på riksdagens webbplats

Leksaker ska vara säkra

Lagen ställer krav på att leksaker som tillhandahålls på marknaden ska bland annat uppfylla följande krav:

 • Leksaken ska vara säker.
 • Leksaken får inte innebära en risk för barnet när den används på avsett sätt eller på ett sätt som man kan förvänta sig med tanke på barns beteende.
 • Leksaker till små barn ska uppfylla särskilda krav på säkerhet.
 • Leksaken ska vara säker under hela den tid som de förväntas användas.
 • Leksaken ska vara försedd med korrekta märkningar och varningar.

Läs mer om lagar och regler för leksaker

Senast granskad 22 juni 2020
Skriv ut

Information till konsument

I vår upplysningstjänst Hallå konsument får du som privatperson svar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Läs om lagen om leksakers säkerhet på Hallå konsument