Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)

Remissyttrande: 4 januari 2023
REMISSYTTRANDE

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

 

Cecilia Tisell                                                Mia Ohlsson

Beslutande                                                   Föredragande