Stöd till samhällsaktörer

Det finns många samhällsaktörer som möter personer som har eller riskerar att få problem med skulder, eller som har fått problem i samband med ett köp. Konsumentverket ger stöd till samhällsaktörerna för att de på sin tur ska kunna hjälpa personerna de möter.

Konsumentverket utvecklar kunskapsunderlag, utbildningar, metoder och verktyg i frågor som rör konsumenträtt och privatekonomi. Stödet tar vi fram tillsammans med olika samhällsaktörer utifrån deras behov. Vi arbetar också med att främja samverkan mellan lokala aktörer i syfte att fler ska få hjälp.

Den kommunala konsumentverksamheten, i form av budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning, utgör kärnan i det lokala stödet. Även medarbetare inom exempelvis socialtjänsten, skolan, Svenska kyrkan, Kriminalvården med flera möter och kan stötta sårbara konsumenter.

Stöd till budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning

Stödet till den som arbetar med kommunal budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning finns på webbplatsen Portalen. För den som arbetar med budget- och skuldrådgivning erbjuder Konsumentverket också Boss+, ett skräddarsytt verktyg för att hantera rådgivningsärenden.

Budget- och skuldrådgivning är obligatorisk verksamhet för kommunerna. Som en del av stödet har vi rekommendationer för budget- och skuldrådgivningen. Rekommendationerna ger vägledning om verksamhetens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Rekommendationer för kommunal budget- och skuldrådgivning

Kommunal konsumentvägledning är frivillig för kommunerna att erbjuda. I vägledningen nedan finns beskrivet vilken typ av stöd som Konsumentverket erbjuder den kommunala konsumentvägledningen i kommunen, beroende på hur den är utformad.

Konsumentverkets stöd till den kommunala konsumentvägledningen

Relaterat innehåll

Läget i landet

Rapporten Läget i landet visar omfattning och utveckling av den kommunala budget- och skuldrådgivningen och konsumentvägledningen. Den innehåller bland annat statistik över antal verksamheter och jämförelser med tidigare år.

Rapporten Läget i landet för kommunernas konsumentvägledning

Rapporten Läget i landet för budget- och skuldrådgivning

Senast granskad 26 mars 2024