Stöd till  konsumentverksamhet i kommunerna

Konsumentverket har i uppdrag av regeringen att ge stöd till kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning genom utbildning och information i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning. Sedan 2020 stödjer Konsumentverket även andra samhällsaktörer som arbetar med de här frågorna. Alla aktörer kompletterar varandra och tillsammans arbetar vi för att stötta konsumenterna.

I myndighetens arbete ingår att ta fram metoder, verktyg och utbildning utifrån aktörernas behov samt främja samverkan mellan de lokala aktörerna. Stödet består av:

  • utbildningar
  • expertstöd
  • informationsmaterial
  • datasystem
  • utvärdering och metodutveckling.

Kommunerna har, som arbetsgivare, det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa att medarbetare inom konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning har tillräcklig kompetens och får den kompetensutveckling som behövs. Det kan handla om frågor som rör sekretess, dokumentation, gallring och arkivering samt argumentations-, presentations- och förhandlingsteknik.

Kontaktuppgifter till kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning finns på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se.

Sök kommunal konsumentvägledning på hallåkonsument.se

Sök kommunal budget- och skuldrådgivning på hallåkonsument.se

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 28 april 2023