Stöd till samhällsaktörer

Det finns många samhällsaktörer som möter personer som har eller riskerar att få problem med skulder, eller som har fått problem i samband med ett köp. Konsumentverket ger stöd till samhällsaktörerna för att de på sin tur ska kunna hjälpa personerna de möter.

Konsumentverket utvecklar kunskapsunderlag, utbildningar, metoder och verktyg i frågor som rör konsumenträtt och privatekonomi. Stödet tar vi fram tillsammans med olika samhällsaktörer utifrån deras behov. Vi arbetar också med att främja samverkan mellan lokala aktörer i syfte att fler ska få hjälp.

Den kommunala konsumentverksamheten, i form av budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning, utgör kärnan i det lokala stödet. Även medarbetare inom exempelvis socialtjänsten, skolan, Svenska kyrkan, Kriminalvården med flera möter och kan stötta sårbara konsumenter.

Stöd till budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning

Stödet till den som arbetar med kommunal budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning finns på webbplatsen Portalen. För den som arbetar med budget- och skuldrådgivning erbjuder Konsumentverket också Boss+, ett skräddarsytt verktyg för att hantera rådgivningsärenden.

Budget- och skuldrådgivning är obligatorisk verksamhet för kommunerna. Som en del av stödet har vi rekommendationer för budget- och skuldrådgivningen. Rekommendationerna ger vägledning om verksamhetens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Rekommendationer för kommunal budget- och skuldrådgivning

Kommunal konsumentvägledning är frivilligt för kommunerna att erbjuda sina invånare.

Relaterat innehåll

För dig som möter konsumenter

Skolmaterial för lärare

Om kommunal verksamhet - sök på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Läget i landet

Rapporten Läget i landet visar omfattning och utveckling av den kommunala budget- och skuldrådgivningen och konsumentvägledningen. Den innehåller bland annat statistik över antal verksamheter och jämförelser med tidigare år.

Rapporten Läget i landet för kommunernas konsumentvägledning

Rapporten Läget i landet för budget- och skuldrådgivning

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 26 mars 2024