Remissyttrande - En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Remissyttrande: 19 december 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1569
Ert diarienr: Fi2023/03235

 

Finansdepartementet

 

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

 

________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande