Remissyttrande - EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen

Remissyttrande: 12 september 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/692
Ert diarienr: Fi 2023/02053

 

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen, Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard avdelningschef.
I handläggningen har också Kristoffer Pettersson enhetschef och föredragande juristen Åsa Persson deltagit.

 

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Åsa Persson, föredragande