Remissyttrande - EU Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008

Remissyttrande: 14 augusti 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV2023/764
Ert diarienr: KN2023/03706

Klimat- och näringslivsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande