Remissyttrande - Författningsändringar med anledning EU:s kvicksilverförordning

Remissyttrande: 30 maj 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV2023/576
Ert diarienr: KN2023/03186

Klimat- och näringslivsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande