Remissyttrande - förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024

Remissyttrande: 4 maj 2023
REMISYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV2023/476
Ert diarienr: Fi2023/01511

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande