Remissyttrande - Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning Ds 2023:24

Remissyttrande: 20 oktober 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV 2023/746
Ert diarienr: Fi2023/02158

 

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Anna Stjärnhem, avdelningschef. I

handläggningen har också föredragande enhetschef Camilo von Greiff deltagit.

__________________________

Anna Stjärnhem, beslutande
Camilo von Greiff, föredragande