Remissyttrande - om mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg som framförs på allmän väg och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

Remissyttrande: 5 maj 2023
REMISSYTTRANDE

Remissvar angående kommissionens förslag till EU-förordning om godkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg som framförs på allmän väg och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

 

Vårt diarienr: 2023/403
Ert diarienr: LI2023/02247

 

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Transportmarknadsenheten

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Kristofer Johannesson, föredragande