Remissyttrande - om obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg

Remissyttrande: 24 maj 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/550
Ert diarienr: LI2023/02532

 

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
li.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Fanny Forsling deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Fanny Forsling, föredragande