Remissyttrande - Promemorian Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Remissyttrande: 13 april 2023
REMISYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV2023/386
Ert diarienr: KN2023/02736

Klimat- och näringslivsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande